Norsk Maritim

Norsk maritim vektforening er en bransjeforening for maritime vektfaglige oppgaver innen offshore miljøet i Norge.

Vi ønsker velkommne interesserte fra innland og utland til å bli medlemmer. Etter at norsk oljevirksomhet ble etablert og bygging av plattformer i nordsjøen ble aktuellt, ble det tvingende nødvendig å håndtere de enorme konstruksjonene på en kontrollert måte for vekt og tyngdepunkt. Uten at dette var under kontroll i alle faser for plattformen, ville store verdier utsettes for en uakseptabel risiko. Vektarbeidet går fra tidlig estimering til as-built (som bygget) opptelling. Vekt er en grunnparameter for kvantiteter (en plattform kan deles opp i små enheter - kvantiteter) og videre for kostnadsberegning av materialer og arbeidstimer. NMVF har derfor i de senere år ønsket å utvide fokuset til også å dekke kvantiteter og kostnader for utbygginger offshore.

Vi kan tilby et miljø som er opptatt av å fremme, effektivisere og standarisere kunnskap og arbeidsmetodikk innen disse oppgavene. Vi utviklet tidlig i 90-årene fire nasjonale standarder for vektfaget. Disse 4 er nå slått sammen til en internasjonal iso standard. Er dette av interesse for deg og ditt arbeid - så se våre kontaktsider for hvordan du kan bli medlem hos oss. Hilsen oss i NMVF

Members
Navn E-post Telefonnummer Yrke