Bakgrunn og historie

Historien vår starter offisielt 19.januar 1987. Initiativtakere fra blant annet fra Statoil, Kværner Engineering as, Aker Engineering as, Norsk Ingeniør Forbund og Norsk Hydro as inviterte interesserte til et stiftelsesmøte for en vektforening. Formålet med en slik forening var at den skulle samle, forene og ivareta alle forhold innen vektprosjektering, vektkontroll, vektstyring med den voksende marine aktiviteten ifbm utbyggingen av olje- og gass installasjoner i Nordsjøen.

Stiftelsedokumentene kan leses her.

Det første møtet ble holdt i Ingeniørenes Hus i Oslo, onsdag 11. februar 1987, som er vår stiftelsesdag.

På dette første møtet ble Finn Sandberg fra Statoil valgt som møteleder, og Bjørn Olsen fra NIF ble valgt som referent. De fremmøtte drøftet nødvendigheten av en slik forening og ble raskt enige om å danne en vektforening. Et styre ble valgt, og det bestod av følgende personer:

Styremedlemmer: Henning Flingtorp, Kværner Engineering as Finn Sandberg, Statoil Robert Laan, Aker Engineering as Odd H. Solumsmoen, Det Norske Veritas

Varamedlemmer: Bjørn Olsen, Norsk Ingeniør Forbund Odd Brevik, A/S Storm Martens

I løpet av kort tid ble foreningen døpt ”Norsk Maritim Vektforening”. Styret startet arbeidet med standardisering av terminologi og begreper innen faget. Man oppdaget meget raskt at definisjoner og terminologi var et meget ømtålelig og viktig tema, for meningene var mange. Dette stadfestet også behovet for en maritim vektforening.

Styret arrangerte i mai 1988 et viktig vektseminar på Hotell Caledonien i Kristiansand. Etter hvert kom terminologien på plass. Resultatene og konklusjonene fra utallige diskusjoner og møtet over flere år resulterte i utgivelsen av Norsk Standard (NS) 2128 Terminolgi. Dette var en viktig milepæl. Siden utkom følgende norske standarder:

NS 2129 : Krav til vektrapportering
NS 2130 : Spesifikasjon for veiing av hovedsammenstillinger
NS 2131 : Spesifikasjon for veiedata fra leverandører og veiing av materialer og utstyr.

De fire norske standardene dannet langt senere grunnlaget for den internasjonale iso standarden ”ISO-19901-5” som ble ferdig og utgitt i 2003. Denne iso-standarden har følgende tittel.:

Petroleums- og naturgassindustri - Spesifikke krav til offshore konstruksjoner - Vektstyring i prosjekterings- og konstruksjonsfasen (ISO 19901-5:2003)/ Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 5: Weight control during engineering and construction (ISO 19901-5:2003)

Mange av våre medlemmer i NMVF har bidratt til etableringen av standardene, men arbeidet med iso standarden ble hovedsakelig ledet av Eivind Worren fra Aker Kværner Engineering as.

I 2007 arrangerte styret en 20-års markering for NMVF, og oppmøtet var bra. Vi ser framover, for snart vil vi oppleve en revidert utgave av iso-standarden vår.