NS-EN ISO 19901-5, Utgave 1, 2003

Tittel:Petroleums- og naturgassindustri - Spesifikke krav til offshore konstruksjoner - Vektstyring i prosjekterings- og konstruksjonsfasen (ISO 19901-5:2003)/ Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 5: Weight control during engineering and construction (ISO 19901-5:2003)

Følgende sammendrag er å lese om standarden på iso.org sine nettsider (netthandelen) (Se link hos ISO.org for å kjøpe standarden)

ISO 19901-5:2003 specifies requirements for controlling the weight and centre of gravity (CoG) by means of mass management during the engineering and construction of structures for the offshore environment. The provisions are applicable to offshore projects that include structures of all types and materials.

ISO 19901-5:2003 differentiates between projects where considerations with regard to weight and CoG have a high priority as a result of weight and/or CoG sensitivity, and projects where weight and CoG are of little consequence. This differentiation has been made by the introduction of three different classes of structure (Class A, Class B and Class C). Depending on the degree of control necessary, different clauses of ISO 19901 will apply; clause 4 provides guidelines for assigning one of these classes.

ISO 19901-5:2003 specifies quality requirements for reporting of weights and centres of gravity, specifies requirements for weight reporting, provides a basis for overall project status reports or management reports for all classes, specifies requirements for weight and load budgets for offshore installations, specifies the methods and requirements for the weighing of major assemblies and the determination of weight and centre of gravity, specifies requirements for weight information from suppliers, including weighing of equipment and bulk materials for offshore installations.

It may be used as a basis for planning and presentation of the contractor's weight-reporting system; as a basis for evaluation of the contractor's weight-reporting system; as a means of refining the structural analysis/model; as a contract reference between the ordering client and the contractor; and as a basis for costing.

Bakgrunn:
På slutten av 80-tallet og inn på nitti tallet jobbet NMVF med å standarisere vektkontroll oppgaver.
Dette arbeidet resulterte i 4 norske standarer som het:
  • NS 2128 Terminologi
  • NS 2129 Krav til vektrapporter
  • NS 2130 Spesifikasjon for veiing av hovedsammenstillinger
  • NS 2131 Spesifikasjon for veiedata fra leverandører og veiing av materialer og utstyr
På begynnelsen av 90-tallet begynte så arbeidet med en internasjonal ISO standard for vektarbeidetet. Fra Norge deltok Eivind Worren (Akerkværner). I 2003 var dette arbeidet ferdig med en første utgave av en internasjonal standard. Denne har fått nummer. NS-EN ISO 19901-5, Utgave 1, 2003. De 4 norske standarende er alle innarbeidet i den nye ISO standarden. De 4 gamle er derfor faset ut og gjelder kun på prosjekter som allerede hadde tatt de i bruk før den nye standarden ble utgitt i 2003.

Den ny standarden kan bestilles hos Norsk Standard
Skriv "ISO 19901-5" i søke feltet oppe til høyre og gå videre for å bestille din kopi av den nye standaren.
Pris: 400,00 + moms (Rabatt ved kjøp av 25 stk eller flere)